Skip navigation.
Kollaborációs Portál
  • English
  • Magyar

Általános információk

 

Az NIIF Intézet által koordinált hazai kutatói hálózatban történt fejlesztések megteremtették azokat az alapvető infrastrukturális feltételeket, amelyek lehetővé tették a legfejlettebb kommunikációs megoldások implementálását. A hazai akadémiai közösség számára 2003 közepén indítottuk el az IP hálózatokon történo telefon (VoIP) szolgáltatást. A tagintézmények számára a VoIP technológia rugalmas és költséghatékony alternatívát jelent a kommunikációs problémák megoldására. A szolgáltatásba bekapcsolt intézmények egymást a HBONE hálózaton keresztül érhetik el, a nyilvános végpontok hívását pedig az évrol-évre megversenyeztetett hazai távközlési szolgáltatók biztosítják.

A VoIP hálózat felépítése

1. ábra
1. ábra: Az NIIF VoIP hálózata

Az NIIF VoIP hálózatának sematikus képét a következő ábra mutatja be.

A VoIP hálózatra elsosorban azokat az intézményeket tudjuk bekapcsolni, akik a HBONE felé nagysebességu kapcsolattal rendelkeznek (min. 34 Mbit/s). A csatlakozott intézményekből kezdeményezett VoIP hívások minden alkalommal az NIIF központjába, a központi hívásirányítóba esnek be. A központból a hívást továbbíthatjuk:

  • HBONE-n keresztül egy másik csatlakozott intézmény felé
  • GEANT kapcsolaton keresztül egy másik ország kutatóhálózatának VoIP hálózatába
  • ISDN összeköttetéseken a PSTN szolgáltató(k) felé
 

Intézményi kapcsolódások

2. ábra
2. ábra: Intézmények bekötése

Az intézmények VoIP hálózatba történő fizikai csatlakoztatásának vázlata a következő ábrán látható.

A hagyományos alközponttal rendelkező intézmények esetén: a telefon alközpontból ISDN interfészeken (jellemzően ISDN PRI) hozzuk el a forgalmat egy voip gateway-be. A gateway a beérkező hang forgalmat digitalizálás és kódolás után IP csomagokká alakítja, és a HBONE infrastruktúrán keresztül SIP jelzésprotokoll használatával a központi hívásirányítóba küldi. A hagyományos alközponttal rendelkező intézmények bekötése esetén ISDN PRI interfészekhez Cisco 2651-es, AS5350-es v. 7200-as routereket, ISDN BRI esetén pedig Cisco 1751/1760-as routereket alkalmazunk. Az NIIF VoIP hálózatához csatlakozhat IP PBX-szel (pl.: Asterisk, Cisco Call Manager) rendelkező intézmény is. Ebben az esetben nincs

szükség külön voip gateway-re, a hangforgalom IP csomagokká alakítását és továbbküldését az IP PBX el tudja végezni. A központ és az IP PBX között SIP vagy H.323 jelzésprotokollon történhet a kommunikáció.

 

Kapcsolódások a PSTN/PLMN hálózathoz

3. ábra
3. ábra: PSTN kapcsolatok

Az NIIF VoIP hálózata egyetlen helyszínen, az NIIF központjában kapcsolódik a szerződött távközlési szolgáltatóhoz. A nyilvános hálózatba irányuló aggregált hívásokat redundáns ISDN PRI kapcsolatokon keresztül adjuk át a szolgáltatónak. A PSTN hálózatból jelenleg nem lehet az NIIF VoIP hálózatába behívni. A szolgáltatói ISDN kapcsolatok 2 db Cisco 7200-as routerben végződnek. A központi hívásirányító a szolgáltatói kijáratot kezelő gateway-ekkel történő kommunikációra SIP protokollt használ.

A hagyományos alközponttal rendelkező intézmények esetén: a telefon alközpontból ISDN interfészeken (jellemzoen ISDN PRI) hozzuk el a forgalmat egy voip gateway-be. A gateway a beérkező hang forgalmat digitalizálás és kódolás után IP csomagokká alakítja, és a HBONE infrastruktúrán keresztül SIP jelzésprotokoll használatával a központi hívásirányítóba küldi. A hagyományos alközponttal rendelkező intézmények bekötése esetén ISDN PRI interfészekhez Cisco 2651-es, AS5350-es v. 7200-as routereket, ISDN BRI esetén pedig Cisco 1751/1760-as routereket alkalmazunk. Az NIIF VoIP hálózatához csatlakozhat IP PBX-szel (pl.: Asterisk, Cisco Call Manager) rendelkező intézmény is. Ebben az esetben nincs szükség külön voip gateway-re, a hangforgalom IP csomagokká alakítását és továbbküldését az IP PBX el tudja végezni. A központ és az IP PBX között SIP vagy H.323 jelzésprotokollon történhet a kommunikáció.

 

Peering kapcsolatok

4. ábra
4. ábra: Peering kapcsolatok

Az NIIF VoIP hálózatában alkalmazott központi hívásirányító peering kapcsolatok fogadását is lehetové teszi. A hálózatok közötti kommunikációra H.323 és SIP jelzésprotokollokat egyaránt alkalmazunk. A H.323-as kapcsolatok esetén a gatekeeper funkcióit szintén a központi hívásirányító látja el.

 

Központi hívásirányító

5. ábra
5. ábra: Központi hívásirányítás

A HBONE VoIP hálózatában a hívások irányítását az NIIF központban található Deverto Tequet Softswitch végzni. Feladata az intézményektől érkező hívások fogadása, jogosultságaik ellenőrzése, és a hívások továbbítása a megfelelő irányokba. A hívás-engedélyezés és -irányítás minden esetben központilag vezérelt, minden egyes vezérlő üzenet áthalad a softswitchen.

A hálózat Session Initiation Protocol (SIP) alapú, a softswitch-hez SIP jelzésprotokollal kapcsolódnak az intézményeknél telepített, illetve a szolgáltatók vonalait termináló ISDN-SIP gateway-ek. Azoknál az intézményeknél, akik VoIP képes alközponttal rendelkeznek, lehetőség van a rendszerek gateway nélküli összekapcsolására is (IP PBX-ek fogadása). A softswitch feladata ekkor kiegészül olyan számvalidációs és számtranszformációs teendőkkel, amelyeket a gateway-en keresztüli kapcsolódás esetében a gateway végez el. Gyakori megoldás, hogy a VoIP képes alközpontok védelmére virtuális magánhálózatokat, ún. MPLS VPN-eket alakítanak ki. A HBONE VoIP magjában üzemelő softswitch képes arra, hogy MPLS VPN-ek között a hívások számára átjárhatóságot biztosítson. A hálózathoz kapcsolódó intézmények közötti hívások irányítása ENUM DNS lekérdezések alapján történik. Ennek lényege, hogy az egyes intézményekhez tartozó telefonszámokat, számmezoket DNS bejegyzések tárolják, a softswitch pedig a DNS szerverekhez fordul a telefonszámokhoz tartozó útvonalak meghatározásához. Abban az esetben, ha nincs DNS bejegyzés a hívott telefonszámhoz, a hívott szám nem érhető el a HBONE VoIP-on belül, azaz a hívást továbbítani kell valamelyik szolgáltató vagy peering partner felé. A softswitch ekkor megvizsgálja, hogy a hívott telefonszám elérhető-e további ingyenes irányokon, vagyis peeringeken keresztül, és megpróbálja a hívást felépíteni az adott irányokba. Végső esetben, ha a hívott fél semelyik ingyenes irányon keresztül sem érhető el, és a hívónak van jogosultsága a hívott számhoz tartozó nyilvános PSTN/PLMN hívásirány igénybevételére, a softswitch továbbítja a hívást a szolgáltató felé. Jelenleg kettő peering partner kapcsolódik a hálózathoz kölcsönösen ingyenes alapon, a cseh (CESNET) és a görög (GRNET) kutatói. A fentiekhez hasonlóan a peering partnerek felé nem csak hívások indulnak, hanem hívások is érkezhetnek tőlük, amiket a softswitch továbbít az intézmények felé.

Az NIIF VoIP hálózatában a számlázási információkat a központi hívásirányató állítja elő és juttatja el a redundáns accounting adatbázisnak. Ezen felül a VoIP hálózatban található összes gateway Radius accounting információkat küld a központi Radius szerverhez (Cisco AR). A Radius üzenetek a hívásadatgyűjtésben, számlázási adatok előállításában nem vesznek részt, kizárólag az üzemeltetési feladatok támogatásához szükségesek.

 

Jelenlegi állapot

Az NIIF VoIP hálózatához jelenleg 72 intézmény csatlakozik (ebbol IP PBX: 3 db Cisco Call Manager és 7 db Asterisk). A nyilvános hálózat felé irányuló voip hívásokat az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. végződteti. Nemzetközi szinten a horvát, görög, portugál és a cseh kutatói közösség VoIP hálózatával vagyunk összekapcsolódva. További peering kapcsolatok kiépítése folyamatban van.
A VoIP hálózatba bekötött intézményeket a Budapest és Magyarország térképeken is meg lehet tekinteni.