Skip navigation.
Kollaborációs Portál
  • English
  • Magyar

Bemutatás

Az NIIF Intézet által koordinált hazai kutatói hálózatban az ezredforuló környékén történt fejlesztések megteremtették azokat az alapvető infrastrukturális feltételeket, amelyek lehetővé tették a legfejlettebb kommunikációs megoldások implementálását. A VoIP és videokonferencia projektek indításának ötlete 2000-2002 tájána fogalmazódott meg. Az előzetes tanulmányok és felmérések azt mutatták, hogy mindkét projektet széles és élénk érdeklődés övezi az NIIF közösségen belül. A projekt során elvégzett kutatások, tesztelések, demonstrációk alapján 2002/2003-ban alakult a ki a majdani szolgáltatások magját képező infrastruktúra. Az Oktatási Minisztérium és az akkor még létező Informatikai és Hírközlési Minisztérium biztosította forrásokból megtörtént a szolgáltatásokat nyújtó hardver és szoftver eszközök beszerzése.

A VoIP projektben 2003 elején beszerzett 35 db hálózati eszköz kihelyezése az év első negyedében megtörtént, majd 2003 júniusában a nyilvános végpontok hívására kiírt közbeszerzés lezárásával (azaz a partnerszolgáltatók bekapcsolódásával) már hivatalos NIIF szolgáltatásként elérhető volt a VoIP technológa az NIIF közösség számára.

A videokonferencia projekt esetén 2003 végére lezárult a központi MCU és 40 db videokonferencia végpont szállítására kiírt közbeszerzésünk. A végberendezések telepítésével 2004 májusában 36 intézmény részvételével hivatalosan is elindult az NIIF Intézet Videokonferencia szolgáltatása. A videokonferencia rendszer kialakításával az NIIF Intézet hazánkban úttörő szerepet vállalt fel, melynek fontosságát hangsúlyozta, hogy a videokonferencia rendszer hivatalos átadására az IHM minisztere által került sor.

Az új szolgáltatások az NIIF közösségen belül kiemelkedő népszerűségnek örvendtek, s újabb intézmények csatlakozásával a lebonyolított forgalmak látványos emelkedésnek indultak.

A VoIP hálózat  2004 első félévében bővült látványosabban: az intézmények számára biztosított anyagi támogatással további intézmények számára vált lehetővé a szolgáltatás igénybevétele.

A szolgáltatás életében kimagasló jelentőségű volt a nyilvános végpontok hívására 2005 során lefolytatott beszerzési eljárás. Ennek eredményeként az országban egyedülállóan alacsony percdíjakat tudtunk kínálni a hálózatunkhoz csatlakozott intézményeknek.  Az alacsony percdíjaknak köszönhetően mind a szolgáltatást igénybe vevő intézmények száma, mind pedig a hálózaton bonyolított forgalom ugrásszerűen megnőtt.

A felhasználók számára alig észrevehető, de az NIIF életében óriási változás volt, amikor 2006 elején a teljes HBONE (s közte a kollaborációs szolgáltatások) üzemeltetését átvette az addigi alvállalkozótól.

Az szolgáltatások műszaki szinvonala az elindulás óta igen magas szintet képvisel. A hagyományos távközlési szolgáltatások minőségével teljességgel összemérhető VoIP szolgáltatást szinte az összes hazai felsőoktatási intézmény, a nagyobb kutatóintézmények aktívan használják, a VoIP hálózathoz jelenleg összesen 77 intézmény csatlakozik.