Skip navigation.
Kollaborációs Portál
  • Magyar

Nem hívható számok

A VoIP technológia jellegéből adódóan az egyes szolgáltatók nem garantálják az alábbi speciális telefonszámok átvitelét, így az intézményi alközpontokat úgy kell beállítani, hogy ezek a számok a hagyományos vonalakon keresztül kerüljenek továbbításra!

Segélyhívószámok
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105
Európai harmonizált számok
Európai egységes segélyhívó 112
Tudakozó 118
Szolgáltatókhoz rendelt országos számok
  12xx
Kiegészítő szolgáltatások
Hívószám kijelzés hívásonkénti engedélyezés 130
Hívószám kijelzés hívásonkénti tiltás 131
Közüzemi hibabejelentők
Elektromos Művek 140
Gázművek 141
Vízművek 142
Távközlési szolgáltatók 143
Csatornázási Művek 144
Távfűtőművek 145
Szolgáltatókhoz rendelt országos számok
  17x(x)
Közérdekű szolgáltatások
Pontos idő 180
EU-vonal 181
Távközlési ügyfélszolgálati irodák 184
Munkavonal 184
Autóklub 188
Távközlési szolgáltatások
Nemzetközi hívás bejelentő 190
Belföldi távolsági hívásbejelentő 191
Táviratfeladás 192
Ébresztés 193
Szakmai tudakozó 197
Belföldi tudakozó 198
Nemzetközi tudakozó 199
Szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok
Osztott díjas szolgáltatások 06-40-xxx-xxx
Informatikai szolgáltatás 06-41-xxx-xxx
Internet hozzáférési szolgáltatás 06-51-xxx-xxx
Üzleti hálózat hozzáférési szolgáltatás 06-71-xxx-xxx
Díjmentes hozzáférési szolgáltatás 06-80-xxx-xxx
Intelligens hálózati szolgáltatás 06-81-xxx-xxx
Emeltdíjas hozzáférési szolgáltatás 06-90-xxx-xxx
IP VPN hozzáférési szolgáltatás 06-91-xxx-xxx