Skip navigation.
Kollaborációs Portál
 • English
 • Magyar

Általános információk

 

Milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre?

Kettő vagy több résztvevős videokonferencia szolgáltatás az oktatás, kutatás és közgyűjteményi intézmények és azok polgárai részére, hogy korszerű multimédia megoldások segítségével hatékonyan tudjanak megbeszéléseket tartani,videós szeminárimukat tartani, az oktatás és kutatás hatékonyságát növelni környezetbarát módon. A szolgáltatás komponenesei:

 • Gatekeeper szolgáltatás (fix hívószám allokáció videokonferencia végpontok számára, nemzetközi hívások lehetősége),
 • SIP Proxy szolgáltatás
 • ENUM (NRENum.net) szolgáltatás a nemzetközi videokonferencia hívások könnyebb lebonyolításához
 • Több, mint 2 résztvevő összekapcsolása egyetlen videokonferenciába (MCU), hozzáférés a web alapú MCU foglalási rendszerhez,
 • PSTN/VoIP áthívás (telefonos csatlakozás videokonferenciákhoz),
 • Szabvényos címtár videokonferencia rendszerek számára,
 • Többpontos Videokonferencia felvétel (MCU foglalási felületen vehető igénybe)
  • saját weblapba is beágyazható élő közvetítés(streaming)
  • és/vagy korábbi felvételek közvetítése (Video on Demand) szolgáltatás,
 • Műszaki támogatás és tanácsadás a fentiekhez,
 • Videokonferencia felügyeleti rendszer - Saját intézményi hívásrekordok és statisztikák megtekintése (adminisztrátorok számára).
 • Szoftveres videokonferencia szolgáltatás (Itt igényelhet hozzáférést!)
  • Desktop: Windows, Mac OSx, Linux (Ubuntu 11.10, Scientific Linux 5.7)
  • Mobil: Android, iPhone, iPad
 • tárgyalótermi videokonferencia végpontok kihelyezése.

A fent felsorolt szolgáltatások ingyenesek. A csatlakozás feltételeihez ld. a "Csatlakozás feltételei" c. oldalt.

 

A NIIF videokonferencia szolgáltatás rövid története

A felsőoktatási és kutatói közösség részéről kb. 2001-2002 környékén merült fel komolyabb igény egy országos műszaki háttérrel megszervezett, szabványos működésű, nagy rendelkezésre állású, IP alapú videokonferencia szolgáltatásra. A szükséges források előteremtését, a szolgáltatás kialakítását a 2003-ban indult Videokonferencia Projekt kezdte meg, amelynek keretében beszerzésre került:

 • Nagykapacitású H.323 Multipoint Control Unit (MCU),
 • 50db tárgyalótermi videokonferencia berendezés.

A tárgyalótermi berendezések nyílt pályázat útján, saját intézményi forrást nem igényelve kerültek a felsőoktatási intézményekbe, akadémiai kutatóintézetek be és közgyűjteményekbe. A 2003-as eszköz-tender - az akkor még szinte videokonferencia "mentes" Magyarországon - rendkívül erős gyártói versenyt hozott, így a közösség költséghatékonyan tudott hozzájutni az eszközökhöz. Az 50db SD tárgyalótermi berendezésnek köszönhetően a szolgáltatás elérte az összes nagy felsőoktatási intézményt, kutatóintézetet és közgyűjteményt. A videokonferencia szolgáltatás több írányba fejlődött tovább: PSTN/VoIP áthívás (telefonos csatlakozás videokonferenciákhoz), Címtár videokonferencia rendszerek számára, Többpontos Videokonferencia felvétel, saját weblapba is beágyazható élő közvetítés(streaming) Szoftveres videokonferencia szolgálatás, HD Videokonferencia támogatása. Ezeknek fejlesztéseknek a HBONE+ program (2008-2012) majd a Sulinet+ program (2013-15) adott nagy lökéstAz NIIF Program által kiépített rendszer kapacitását és végpontszámát tekintve sokáig a legnagyobb közép-kelet-európai IP alapú videokonferencia rendszernek számított.A videokonferencia szolgáltatás és tudás elismertségét jelzi, hogy NIIF Intézet adta a GÉANT pán-európai kutatási és oktatási e-infrastruktúra szolgáltatató videokonferencia szolgáltatásának a fejlesztési vezetőjét 2008 és 2012 között.

2016-ban a elektronikus hírközlésért felelős miniszter utasítására NIIFI beolvadt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe. Magával az infrastruktúrával együtt a KIFÜ-höz kerültek a nagy tapasztalatokat szerzett fejlesztői és üzemeltetői kompetenciák, erőforrások. A nemzetközi kutatási és oktatási hálózat keretében, az azt működtető GÉANT-tal együttműködésben a KIFÜ közvetlenül részt vesz a fejlesztésekben (pl. webRTC).

Az eszközök beszerzésén túl kiépítésre kerültek az országos szolgáltatás és a nemzetközi kapcsolat meghatározó elemei, ennek főbb lépései:

 • Kialakításra került egy országos H.323 gatekeeper hálózat, lehetővé téve a hívószám alapú tárcsázást (2003).
 • Létrejönnek az alapvető szolgáltatás-menedzsment rendszerek,
 • 2003-ban az NIIF Program csatlakozik a Global Dialling Scheme (GDS) nemzetközi H.323 gatekeeper hálózathoz, elnyeri a 0036 zóna feletti koordináció jogát. Ezzel közel 30 ország felsőoktatási és kutatási közösségei válnak elérhetővé ingyenesen, IP alapon.
 • A felhasználók a multipontos H.323 videokonferencia szolgáltatást egy web alapú foglalási rendszeren keresztül vehetik igénybe.
 • 2004-ben elkészült VOIP/PSTN áthívás lehetősége
 • Létrejön egy központilag támogatott videokonferencia felvételi és streaming szolgáltatás, amely egyetlen gombnyomással teszi lehetővé videokonferenciák digitális felvételét és streaming közvetítését (2006).
 • A szolgáltatásnak és a jó referenciáknak köszönhetően a videokommunikációs kultúra elterjed a felsőoktatásban, számos intézmény saját eszközt vásárol és kapcsolja be a hálózatba. Jelenleg a hazai rendszer valamivel több, mint 100 videokonferencia végpontból áll.
 • 2006-ban megindult a High Definition (HD) technológiával való kísérletezés és a bevezetés megtervezése.
 • 2006-ben csatlakozás az NRENum.net ENUM fához.
 • 2008-ban elindul az NRENum.net másodlagos DNS szerver szolgáltatás.
 • 2008-ban NIIFI adja a GÉANT videokonferencia szolgáltatás fejlesztési vezetőjét
 • 2010-ben Elindul a szoftveres videokonferencia szolgáltatás és HD képes lesz a videokonferencia rendszer (MCU, végpontok)
 • 2011-ben a svájci kutatói hálózattól (SWITCH-től) az NRENum.net elsődleges DNS szerver üzemeltetés átvétele. (Ezentúl másodlagos DNS szervert a SWITCH és a CARNET adja.)
 • 2011-ben SIP pilot szolgáltatás indulása.
  • Redundáns sip proxy-k ser.vvc.niif.hu és ser2.vvc.niif.hu
  • NAT átjárás könnyítésére stun és turn szerver. stun.vvc.niif.hu és turn.vvc.niif.hu
  • vvc.niif.hu web lapon belépés után saját név alatt igényelhető felhasználói hozzáférés.
 • 2012-ben az nrenum.net és a 6.3.nrenum.net zónákban DNSSEC bevezetése.
 • 2012-ben megújult a videokonferencia rögzítés és streaming szolgáltatás.
 • 2012-ben elkészül a videokonferencia és videotrórium integráció
 • 2014-ben Megújul a szoftveres videokonferencia szolgáltatás
 • 2015 Közoktatásban az EMMI támogatásával elindul a videokonferencia pilot szolgáltatás. Ismét megújul a videokonferencia szerver és felvételi rendszer szoftveres MCU - pexip alapokon.
 • 2016 A NIIFI KIFÜ-be olvadásával a KIFÜ folytatja a videokonferencia rendszer fejlesztését

 

 

Videók

Felvételgyűjtemény a Videotoriumon az NIIF videokonferencia szolgáltatásáról.