Skip navigation.
Kollaborációs Portál
  • English
  • Magyar

Csatlakozás feltételei

Az NIIF Intézet VoIP szolgáltatását azon intézmények vehetik igénybe, amelyek érvényes NIIF tagintézményi szerződéssel rendelkeznek, valamint a szolgáltatás igénybevételére szerződést kötnek. A szerződés alapján az NIIF az intézmény részére szakmai támogatást nyújt, valamint biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges, az intézményi alközpont VoIP hálózathoz történő kapcsolódását megvalósító ún. VoIP gateway eszközt is.

A szolgáltatás kiváló minőségének biztosításához a tagintézménnyel szemben támasztott műszaki feltétel, hogy a tagintézményben levő végponti eszköz az NIIF központjával egy adott, a rendelkezésre álló technikai feltételek alapján meghatározott adatátviteli sebességgel tudjon kommunikálni, illetve telefon alközpontja csatlakoztatható legyen az NIIF végponti eszközéhez (ISDN kapcsolat).

Szolgáltatás igénybevételének folyamata

A szolgáltatás iránt érdeklődő tagintézmény telefonon, e-mailen, vagy személyes megkeresés során jelezheti a csatlakozási szándékát. Következő lépésként megvizsgáljuk a VoIP csatlakozáshoz szükséges műszaki feltételek meglétét. Ez az intézményhez eljuttatott műszaki adatlap alapján történik. Az intézmény által megadott információk segítségével tudunk javaslatot adni a hálózatunkhoz történő csatlakozás módjáról, illetve az intézménynél esetlegesen szükséges alközponti beruházásokra.

Ezután az előzetes egyeztetését követően megtörténik a szolgáltatási szerződés aláírása.

Szerződés aláírása után az intézmény (vagy alközpontjának üzemeltetője) segítségével üzembe helyezzük a voip gateway-t, valamint kialakítjuk az alközpont és a gateway közötti ISDN kapcsolatot. Ezzel párhuzamosan az intézményi számmezők alapján elvégezzük a gateway és a központi hívásirányító konfigurálását, valamint partnerszolgáltatónk elvégzi a nyilvános irányokba történő hívás kezdeményezésére való jogosultságok beállítását.

Ezt követően elvégezzük a szolgáltatás átadását megelőző részletes műszaki tesztelést (hívástesztek, hívásminőségi és hálózati paraméterek vizsgálata, stb), melynek eredményét az intézmény részére is megküldjük.